Czy możliwa jest zmiana revdns(domena odwrotna, host) publicznego IPv4?

Tak, w takim celu należy utworzyć zgłoszenie w systemie supportu z podaniem adresu IP oraz hosta. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o upewnienia się czy żądana domena wskazuje na posiadany adres IP, w przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie odrzucone.


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 2
visibility Views: 2688