Instalacja serwera FTP Debian

FTP jest to protokół umożliwiający transfer plików pomiędzy klientem a serwerem. W niniejszym poradniku przedstawiona zostanie instalacji serwera proftpd w systemie Debian wraz z blokadą wyjścia użytkowników poza swój katalog w trakcie połączenia FTP.

Aby zainstalować serwer FTP (w tym przypadku ProFTPD) na systemie Debian należy połączyć się z serwerem przez protokół SSH korzystając z klienta PuTTY w systemach Windows lub z polecenia ssh w przypadku systemów Linux lub MacOS.

Po poprawnym zalogowaniu się na serwer, należy zaktualizować listę pakietów poleceniem:

apt-get update

Po skończonej aktualizacji przechodzimy do instalacji odpowiednich pakietów:

apt-get install proftpd nanp -y

(przełącznik -y oznacza odpowiedź tak na wszelkie pytania instalatora pakietów)

W czasie instalacji zostaniemy zapytani i tryb startowania usługi, wybieramy standalone i wciskamy enter.

Jeśli w czasie instalacji nie pojawiły się żadne błędy, oznacza to, że serwer FTP został zainstalowany poprawnie. W kolejnym kroku przejdziemy do podstawowej konfiguracji serwera.

Aby dostęp użytkowników w trakcie połączenia FTP był ograniczony do ich własnego katalogu domowego (domyślnie /home/nazwa_uzytkownika) musimy dokonać kilka drobnych poprawek w postaci edycji pliku konfiguracyjnego:

nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Odszukujemy linijkę # DefaultRoot ~, a następnie usuwamy przed nią # oraz spację, Wprowadzone zmiany muszą zostać jeszcze zapisane poprzez wciśnięcia klawisza F2, a następnie Y.

Teraz wystarczy jeszcze zrestartować usługę, aby wprowadzone zmiany weszły w życie:

service proftpd restart

Aby móc połączyć się z serwerem FTP utworzeni muszą zostać jeszcze użytkownicy ze względów bezpieczeństwa dostęp dla root jest zablokowany):

adduser nowyuser

dwukrotnie podajemy hasło, pola z pytaniami o dane osobowe ignorujemy enterem.

Powyższy krok należy przeprowadzić dla każdego użytkownika, któremu chcemy dać dostęp przez FTP.

Aby połączyć się z sererem FTP w Windows, pobieramy program FileZilla i po jego uruchomieniu uzupełniamy pola w poziomym menu następująco: host-adres ip naszego VPS, nazwa użytkownika-dodany przed chwilą użytkownik, hasło-jak w przypadku użytkownika, pole port pozostawiamy puste i klikamy myszką na Szybkie łączenie.


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 6
mood Like 8
visibility Views: 28189