Polski język i strefa czasowa w Debianie

Aby ustawić polską strefę czasową i polski język w Debianie wystarcyz wykonać kilka prostych krotków.

Wpierw logujemy się poprzez SSH i instalujemy niezbędne zależności:

apt-get update && apt-get install tzdata locales

Ustawiamy strefę czasową na Europa/Warszawa

dpkg-reconfigure tzdata

Z listy wybieramy Europe(enter), następnie Warsaw(enter). Poprawność czasu możemy sprawdzić poleceniem date.

Konfigurujemy locales, czyli język systemu i aplikacji (o ile posiadają tłumaczenie):

dpkg-reconfigure locales

Szukamy na liście wpisu: pl_PL.UTF8 UTF8 i wybieramy go spacja, następnie przyciskami enter.

Następnie z drugiej listy wybieramy strzałkami ww. wpis i też akceptujemy go poprzez wciśnięnie enter.

Obecnie system będzie posiadał polski język i godzinę, aby zmiany weszły w życie należy wylogować się i zalogować ponownei do systemu poprzez SSH.


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 3582