Instalacja httpd/apache+php+mysql+phpmyadmin (LAMP) na Debianie

LAMP jest jednym z najpopularniejszych konfiguracji pakietów, w którego skład wchodzi kilka usług oodpowiadających za działanie i konfigurację usług webowych, są to Apache, PHP MySQL oraz PHP My Admin w Debianie

Wpierw logujemy się na serwer poprzez ssh i aktualizujeym listę pakietów:

apt-get update

Instalujemy wymagane zależności:

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 mysql-server mysql-client php5-cli php5 php5-curl curl php5-sqlite php5-xmlrpc php5-xsl php5-imagick php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-mysql php5-pspell php5-snmp php5-curl php5-dev php5-gd phpmyadmin -y

Zostaniemy zapytani o hasło do serwera MySQL, więc podajemy hasło trudne do odgadnięcia, jednak takie, które zapamiętamy, następnie wpisujemy je ponownie.

W kolejnym kroku na liście wyboru będziemy mieli lighttpd oraz apache2, wybieramy tylko apache2 poprzez zaznaczenie spacją i wciskamy enter.

W oknie związanym z konfiguracją phpmyadmin wybieramy Yes, następnie podajemy uprzednio wprowadzone hasło do serwera mysql, zaś w kolejnym oknie pole zostawiamy puste - hasło zostanie wygenerowane automatycznie.

Aktywujemy php5:

a2enmod php5

Zabezpieczamy instalację serwera bazodanowego:

mysql_secure_installation

Wprowadzamy hasło administratora do bazy i odpowiadamy następująco na pytania:

Change the root password? [Y/n] n

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] y

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n]y

Przeładowujemy konfigurację apache:

service apache restart

Podpinanie domeny

Kopiujemy plik z domyślną konfiguracją:

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/NAZWA_DOMENY

Edytujemy plik z virtualhostem:

nano /etc/apache2/sites-available/NAZWA_DOMENY

i edytujemy następne parametry:

DocumentRoot - podajemy tutaj ścieżkę do strony, np. /home/user/public_html

Wstawiamy:

ServerName - za podajemy nazwę domeny (najlepiej bez www, np. hitme.pl)

ServerAlias - za podajemy pozostałe domeny wskazujące na ten virtualhost, np. www.hitme.pl forum.hitme.pl itp. Wpisy rozdzielamy spacją.

Zapisujemy zmiany poprzez wciśnięcie F2 oraz klawisza Y.

Aktywujemy poprzednio dodany virtualhost:

a2ensite NAZWA_DOMENY

Wykonujemy restart apache2:

service apache2 restart

Panel administracyjny PhpMyAdmin dla baz danych MySQL znajduje się pod adresem:

http://IP_SERWERA/phpmyadmin/


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 6
mood Like 0
visibility Views: 5763