Konfiguracja proxy z hasłem na Debianie

Serwery proxy pozwalają na przekierowanie swojego ruchu sieciowego przez serwer VPS, pozwal to np. ukryć swój adres IP.

Aktualiezujemy listę pakietów:

apt-get update

Instalujemy zależności:

apt-get install squid3 -y

Następnie edytujemy konfigurację:

nano /etc/squid3/squid.conf

Odszukujemy parametr forwarded_for on i zmianiamy opcję on na off oraz usuwamy z początku # i spację.

Następnie na samym dole pliku dodajemy następujące opcje:

request_header_access Allow allow all
request_header_access Authorization allow all
request_header_access Content-Length allow all
request_header_access Content-Type allow all
request_header_access Date allow all
request_header_access Expires allow all
request_header_access Accept allow all
request_header_access Accept-Charset allow all
request_header_access WWW-Authenticate allow all
request_header_access Pragma allow all
request_header_access Proxy-Authenticate allow all
request_header_access Cache-Control allow
request_header_access If-Modified-Since allow all

request_header_access Last-Modified allow all
request_header_access Accept-Language allow all
request_header_access Content-Language allow all
request_header_access Mime-Version allow all
request_header_access Retry-After allow all
request_header_access Title allow all
request_header_access Content-Encoding allow all
request_header_access Accept-Encoding allow all
request_header_access Connection allow all
request_header_access Proxy-Connection allow all
request_header_access Proxy-Authorization allow all
request_header_access Host allow all
request_header_access Location allow all
request_header_access User-Agent allow all
request_header_access Cookie allow all
request_header_access All deny all

auth_param digest program /usr/lib/squid3/digest_pw_auth -c /etc/squid3/passwords
auth_param digest realm proxy
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
http_access allow authenticated

http_port 3128


Zapisujemy zmiany poprzez F2 oraz Y.

Dodajemy użytkownika proxy:

htdigest -c /etc/squid3/passwords proxy uzytkownik

i podajemy dwukrotnie nowe hasło.

Następnie przeładowujemy konfigurację:

service squid3 restart

Następnie w zależności od aplikcji z jakiej korzystamy, np. przeglądarki musimy skonfigurować w niej połączenie proxy. w przypadku Mozilla Firefox dokonujemy tego w ustawieniach, zakładka zaawansowane, sekcja sieć, połączenie, ręczna konfiguracja serwera proxy. W polu Serwer proxy http wpisujemy adres Ip naszego serwera vps, zaś w polu port 3128.

Teraz połączenie będzie tunelowane przez nasz serwer vps, zaś przy połączeniu otrzymamy komunikat z prośbą o podanie wcześniej nadanego loginu i hasła.

Na podstawie: http://dabase.com/blog/Minimal_squid3_proxy_configuration/


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 1
visibility Views: 7812