Iptables - wprowadzenie cz.I

Iptables jest podstawowym narzędziem typu firewall w systemach Linux. Pozwala tworzyć podstawowe jak i zaawansowane reguły i polityki bezpieczeństwa.

Domyślnie jest kilka tabel: filter, mangle, nat. W tabeli filter stnieją trzy domyślne chainy (z ang. łańcuchy): forward, input oraz output. Dziś przyjrzmy się dwóm, input oraz output.

Input odpowiada za połączenia przychodzące do serwera, czyli od klient do serwera, zaś output w przeciwnym kierunku, czyli od serwera do klienta.

Domyślnie każdy z łańcuchów posiada domyślną politykę, która mówi co domyślnie ma się dziać z każdym pakietem/połczeniem: ma być przpuszczany lub blokowany.

Reguły są ułożone kolejno, pakiet, który zostanie dopasowany do danej reguły nie jest poddawany interpretacji przez kolejne z wpisów.

Dodawanie wpisu do tabeli:

iptables -t tabela -A parametry -j czynność

Usuwanie wpisu:

iptables -t tabela -D parametry -j czynność

Wstawianie reguły (w konkretne miejsce):

iptables -t tabela -I pozycja parametry -j czynność

Pokazanie reguł:

iptables -L

Wyczyszczenie konfiguracji:

iptables -F

Domyślne czynności to:

ACCEPT - akceptuje połączenie
DROP - odrzuca połączenie

Parametry (podstawowe):

-p protokół tcp, udp np. -p tcp
-s adres żródłowy np. 188.116.15.1 lub cała podsieć 188.116.15.0/24 (zapis CIDR)
-d adres docelowy - analogicznie jak z adresem źródłowym
--sport port źródłowy [1-65535]
--dport port docelowy [1-65535]

Przykładowe użycie:

iptables -t filter -A INPUT -p tcp --sport 8000 -j DROP - blokuje na wejśćie port źródłowy 8000/tcp

iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --sport 8000 -j DROP - blokuje na wyjściu port źródłowy 8000/tcp

iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 35100 -j DROP - blokuje na wyjściu port docelowy 35100/udp

iptables -t filter -A INPUT -s 188.116.0.0/16 -j DROP - blokuje cały ruch przychodzący z sieci 188.116.0.0/16

iptables -t filter -A INPUT -s 188.116.0.0/16 -p tcp -sport 65247 -j DROP - blokkuje ruch przychodzący na porcie źródłowym tcp 65247 z sieci 188.116.0.0/16

Wiele parametrów można ze sobą łączyć tworząc różne reguły.

Usunięcie wpisu jest bardzo proste, wpis jest identyczny jak wpis przy dodawaniu, jednak przełącznik -A zastępujemy przełącznikiem -D.

iptables -t filter -D INPUT -s 188.116.0.0/16 -p tcp --sport 65247 -j DROP - usuwa regułę blokującą ruch wejściowy z portem źródłowym 65247/tcp z sieci 188.116.0.0/16

Reguły są domyślnie usuwnae wraz z restartem systemu, aby były ładowane na starcie należy dopisać je np. do pliku /etc/rc.local

Aby uzyskać gotowy skrypt do wklejenia do pliku /etc/rc.local należy skorzystać z polecenia iptables-save


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 5
visibility Views: 5257