Konfiguracja połączenia VPN przez PPTP w Windows 7

 1. Przejdź do „Centrum sieci i udostępniania”
 2. W tym celu otwórz pasek Start –> Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknij na „Wyświetl stan sieci i zadania”.
 4. Rozpocznij konfigurację połączenia Kliknij na „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”.
 5. Z listy dostępnych opcji połączeń wybierz „Połącz z miejscem pracy” i kliknij „Dalej”.
 6. Z opcji dostępnych metod łączności wybierz „Użyj mojego połączenia internetowego (VPN)„.
 7. Uzupełnij pola swoim loginem oraz hasłem, zaznacz opcję dotyczącą współdzielenia połączenia oraz opcję „Nie łącz teraz(…)„, następnie klinkij „Utwórz”.
 8. W ostatnim kroku wykorzystaj przycisk „Zamknij”.
 9. Następnie w „Centrum sieci i udostępniania” kliknij na „Zmień ustawienia karty sieciowej”
 10. Kliknij PPM na interfejsie VPN, a następnie wybierz opcję „Właściwości”.
 11. Przejdź do zakładki „Zabezpieczenia”, w polu „Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN)„ z listą rozwijaną zmień pozycję „Automatyczny” na „Protokół PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)„.
 12. Przejdź do zakładki „Sieć”, a następnie odznacz dwie pozycje, które są widoczne na obrazku.
 13. Na końcu kliknij „OK” Kliknij PPM na interfejsie VPN, a następnie wybierz opcję „Połącz”.
 14. W oknie dialogowym uzupełnij wszystkie niezbędne dane i kliknij „Połącz”.
 15. Zostałeś właśnie połączony :)


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 5
mood Like 2
visibility Views: 10933